Regulamin sklepu

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Sklep internetowy działający pod adresem www.runningcreativ.es prowadzony jest przez Aleksandrę Szmigiel wykonującą działalność gospodarczą pod firmą Running Creatives Aleksandra Szmigiel-Wiśniewska, ul. Melchiora Wańkowicza 5B/86 02-796 Warszawa, NIP: 6131553837, adres poczty elektronicznej: [email protected], tel. +48 604054649
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep www.runningcreativ.es, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Każdy usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych sklepu www.runningcreativ.es, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 2. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
  1. Sklep realizuje zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 18.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
  2. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą formularza zamówień (www.runningcreativ.es) i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
  3. Do zawarcia umowy sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez klienta, zamówienia udostępnionym przez sprzedawcę sposobem.
  4. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny) lub faktura VAT (wystawiana według potrzeb klienta po uprzednim poinformowaniu sprzedawcy).
  5. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia,
  6. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.
  7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 3. CENY I METODY PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWY
  1. Ceny produktów podawane są w walucie polski złoty i zawierają podatek VAT.
  2. Cena nie zawiera kosztów dostawy
  3. Klient ma możliwość zapłaty za pomocą płatności poprzez przelew bankowy na konto: 09 1140 2004 0000 3702 7548 4223.
  4. Klient musi dokonać zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
  5. Koszty dostawy produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu.
  6. Zakupione w sklepie produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej wyłącznie na terenie Polski.
  7. Czas kompletowania produktu wynosi od 1 do 7 dni roboczych.
  8. Dostawa produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym, od 1 do 3 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 4. REKLAMACJE I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny zgodnie obowiązującymi zapisami prawa.
  2. Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez klienta oświadczenia w formie mailowej na adres: [email protected] w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu.
  3. W wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących reklamowanego produktu, a zwłaszcza rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
  4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
  5. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy na adres: ul. Wańkowicza 5b m86 02-796 Warszawa.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sprzedawcą, a konsumentem będą rozstrzygane na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
Theme — Timber
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Running Creatives
Back to top