About me


fot. Kuba Stężycki

Od 25 roku życia zajmuję się fotografią. Wcześniej przez wiele lat uprawiałam biegi średnie (800-1500m), zdobyłam także mistrzostwo Polski juniorek w biegach górskich. Swoją pasję do sportu wyczynowego przeniosłam na specjalizowanie się w fotografii sportowej, a zwłaszcza reportażu sportowego. Jestem absolwentką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2013 roku kończyłam specjalizację fotograficzną. Mieszkam i pracuję w Warszawie, byłam wielokrotnie akredytowana  na największe lekkoatletyczne imprezy na świecie. Z aparatem byłam m.in. na Halowych Mistrzostwach Świata (Sopot 2014, Portland 2016, Birmingham 2018), Halowych Mistrzostwach Europy (Praga 2015, Belgrad 2016), Mistrzostwach Świata (Pekin 2015, Londyn 2017), Mistrzostwach Europy (Amsterdam 2016).

Realizuję również zamówienia reportażowe dotyczące dokumentacji oraz prezentacji wydarzeń.

Interesuje mnie chwila, niewidoczna na pierwszy rzut oka, moment tuż przed startem, zwycięstwem lub porażką oraz emocje, które wyzwala przekroczenie linii mety. Towarzyszę moim bohaterom nie tylko w czasie zwycięstw, lecz również w toku ich codziennej, z pozoru mniej spektakularnej pracy.

Potrafię szybko biegać z ciężkim aparatem 🙂

Laureatka konkursów:

 

I’ve been taking photographs since I was 25 years old. Earlier, for many years I was doing medium races (800-1500m), I also won the Polish junior championship in mountain races. I moved my passion for performance sport to specialize in sports photography, and in particular sports reportage. I am a graduate of the Faculty of Polish Philology at the University of Wrocław and the Faculty of Journalism and Political Science at the University of Warsaw, wherein 2013 I graduated in photographic specialization. I live and work in Warsaw, I have been accredited many times for the most significant athletics events in the world. With the camera, I was at the Indoor World Championships (Sopot 2014, Portland 2016, Birmingham 2018), Indoor European Championships (Prague 2015, Belgrade 2016), World Championships (Beijing 2015, London 2017), European Championships (Amsterdam 2016).

I also carry out documentary orders regarding documentation and presentation of events.

I am interested in the moment, invisible at first glance, the moment just before the start, victory or failure, and the emotions that trigger the crossing of the finish line. I accompany my heroes not only during victories but also during their everyday, seemingly less spectacular work.

I can run fast with a heavy camera. ?

Winner of competitions:

BZWBK Press Photo 2017: II place, Sport, reportage: http://www.bzwbkpressfoto.pl/17/laureaci,s,28.html
BZWBK Press Photo 2016: 1st place, Sport, isolated photo: http://www.bzwbkpressfoto.pl/16/laureaci,19.html
Photo reporter of the Year 2018: 1st place in the Sports category: http://stowarzyszeniefotoreporterow.pl
The prize Eugeniusz Lokajski Association of Polish Journalists (nomination)
Grand Press Photo 2018: III place, Sport, single photo